ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑ ©

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας sheddo.eu όπως τα λογότυπα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, η βάση δεδομένων, οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στον δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία είναι επίσης  και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα.

Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο του (ηθικό δικαίωμα). Συνεπώς ο θεσμός της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζει κανόνες για την εκμετάλλευση του δικαιώματος και επιτρέπει στον δημιουργό να καρπωθεί οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση του έργου του. Επίσης παρέχει στον δημιουργό το δικαίωμα να προστατεύσει το έργο του από αυθαίρετες τροποποιήσεις ή διασκευές, να αποφασίζει εκείνος για τον τρόπο και χρόνο δημοσίευσης του έργου του και να αναγνωρίζεται ως δημιουργός. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτιστικής ζωής. Διέπει την πολιτιστική παραγωγή, όπως κυρίως την παραγωγή έργων φιλολογικών, μουσικών, επιστημονικών, έργων των καλών τεχνών, του κινηματογράφου.  Συνεπώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού, της επιστήμης και της οικονομίας. Η ύπαρξη και η λειτουργία του θεσμού εξασφαλίζει τα παραπάνω αφού αποτελεί τον μόνον τρόπο χρηματοδότησης της πολιτιστικής δημιουργίας και παραγωγής.

► Με βάση τα ανωτέρω και με τους Όρους της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Νομολογίας περί πνευματικής ιδιοκησίας:

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, ανάρτηση, μετάδοση, ανακοίνωση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, παραποίηση, τροποποίηση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας μας. 

Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα, δεν δύναται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η εταιρεία μας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα της να υπερασπιστεί οποιασδήποτε φύσης συκοφαντική δυσφήμιση, σε πάσης φύσης ανάρτηση, διαδικτυακά, μέσω εξουσιοδοτημένου δικηγόρου και της Ελληνικής δικαιοσύνης.